Privacybeleid

Dit is privacy beleid van Bazaar of Magic (gevestigd te Schieweg 87C, 2627 AT Delft, hierna: “Bazaar of Magic”). Bazaar of Magic is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld.

Wij respecteren je privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving stellen.

Bazaar of Magic kan dit privacy beleid eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 20 September 2018.

Verwerkte gegevens

Bazaar of Magic maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die je aan de beheerders van websites verstrekt zonder dat je je daar misschien bewust van bent. Wanneer je BazaarofMagic.eu bezoekt, worden er een aantal technische gegevens geregistreerd, waaronder de volgende:

- het IP-adres van je computer
- het besturingssysteem dat je gebruikt
- de internetbrowser die je waarmee je surft
- de laatste internetpagina die je hebt bezocht voordat je op de website kwam
- de pagina's die je op de website bezoekt

Daarnaast verzamelen en verwerken we gegevens die je actief aan ons verstrekt. Hiervan is alleen sprake als je een account aanmaakt of als je een e-mail aan ons stuurt. Wij verzamelen en verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

- personalia
- contactgegevens
- overige persoonsgegevens (voor het aanmaken van een account zijn deze overigens niet verplicht)
- persoonsgegevens, voor zover deze zijn opgenomen in de content die je op de website plaatst
- persoongegevens, voor zover deze zijn opgenomen in berichten die via de website worden uitgewisseld

Ben je jonger dan 16 jaar?
Als je jonger bent dan 16 jaar mag je alleen persoonsgegevens aan Bazaar of Magic verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die dit privacy beleid heeft gelezen.

Als je ervan overtuigd bent dat Bazaar of Magic zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@bazaarofmagic.nl zodat deze informatie kan worden verwijderd.

Doeleinden verwerking

De gegevens die je passief aan ons hebt verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem gebruikt. Bazaar of Magic houdt bijvoorbeeld niet bij welke internetbrowser jij precies gebruikt, maar houdt wel bij hoeveel procent van onze bezoekers een bepaalde internetbrowser gebruikt. We doen dit om de kwaliteit van onze website te verbeteren.

De persoonsgegevens die je actief aan Bazaar of Magic verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

- om onze diensten aan je te verlenen zoals het kopen van producten bij Bazaar of Magic en het verkopen van producten aan Bazaar of Magic
- om je gelegenheid te geven om content te plaatsten op de website
- om een administratie bij te houden van alle bezoekers die een account aanmaken
- om contact met je te onderhouden over of in het kader van de website en onze diensten
- om je op verzoek een nieuwsbrief toe te sturen
- om fraude en misbruik te voorkomen

Ontvangers

Bazaar of Magic publiceert bepaalde gegevens die je in je profiel het opgenomen op de website. Deze gegevens zijn toegankelijk voor alle bezoekers van de website. Bij het invullen van je profiel is aangegeven welke gegevens op de website worden gepubliceerd. Indien je niet wilt dat deze gegevens openbaar zijn, dan kun je de invulvelden in je profiel leeg laten of ervoor kiezen om je profielpagina niet openbaar te maken. Content die je zelf op de website plaatst is toegankelijk voor alle bezoekers van de website.
Bazaar of Magic zal jouw gegevens niet aan derden beschikbaar stellen. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

In sommige gevallen kan je via onze website doorlinken naar websites van derden. Bazaar of Magic is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden. Ook is Bazaar of Magic niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van jouw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze website.

Cookies

Deze website maakt gebruik van permanente cookies. Dit zijn kleine tekststbestanden die automatisch door de internetbrowser op je computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie-cookie wordt bijgehouden welke opties je op de website gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken.

Met behulp van een permanente cookie kan de website je bij een volgend bezoek herkennen. Bij het inloggen op je account maak je automatisch gebruik van de optie om je sessie-ID te bewaren in een permanente cookie.

Google Analytics

BazaarofMagic.eu maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met uitsluiting van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Meer informatie vind je bij Google.

Indexering door zoekmachines

Alle door jouw geplaatste content op de website kan door zoekmachines geïndexeerd worden.

Beveiliging en bewaartermijn

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.
Content die je op de website hebt geplaatst wordt in beginsel zo lang bewaard als je account in stand blijft. Als je je account laat opheffen, worden de aan je account gekoppelde persoonsgegevens geanonimiseerd zodat de content die je op de websites hebt geplaatst voor andere bezoekers niet langer naar jouw persoon herleidbaar zijn.

De overige persoonsgegevens worden bewaard zo lang je account in stand blijft of zo lang als de wet dat voorschrijft. Persoonsgegevens bij inactieve accounts worden verwijderd na een periode van 5 jaar.

Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als je je hebt geregistreerd dan kun je dit voor het grootste gedeelte zelf, bijvoorbeeld via de account overzicht pagina. In de gevallen dat dit op deze manier niet mogelijk is, kan je een gespecificeerd verzoek to Bazaar of Magic richten om je persoongegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kan je een email sturen naar info@bazaarofmagic.nl.

Bazaar of Magic zan in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctieverzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Bazaar of Magic de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover het voor de wet verplicht is om de betreffende persoongegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Bazaar of Magic stuurt je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Bazaar of Magic de betreffende persoongegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Bazaar of Magic de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom er niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien Bazaar of Magic niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek to inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Bazaar of Magic de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort totdat de bezoeker de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Data Protection Officer (DPO)

Voor vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer van Bazaar of Magic via info@bazaarofmagic.nl.

Vragen of klachten

Als u nog vragen of klachten heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met de klantenservice van Bazaar of Magic of een bericht sturen aan info@bazaarofmagic.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.iDeal Mister Cash Mastercard Visa PayPal DPD PostNL
Top