Inkoopvoorwaarden

Als je kaarten wilt verkopen of inruilen bij Bazaar of Magic moet je verklaren dat je akkoord gaat met de inkoopvoorwaarden van Bazaar of Magic. Hiermee bevestig je dat je in overeenstemming met deze voorwaarden zal handelen met betrekking to de afhandeling van de inkooptransactie.
Als de inkooptransactie niet in overeenstemming met deze inkoopvoorwaarden geschiedt behoudt Bazar of Magic zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden.

Totstandkoming inkoopovereenkomsten

De inkoopservice kan alleen gebruikt worden door personen met een handelsbekwame leeftijd. Bij het aanmaken van een inkoopverzoek kan de verkoper kiezen uit betaling per bankoverschrift of in de vorm van winkeltegoed. Indien er gekozen wordt voor betaling via winkeltegoed, ontvangt de verkopen een hogere vergoeding voor de verkochte artikelen.

Wanneer een inkoopverzoek wordt aangemaakt via de website van Bazaar of Magic dan wordt deze gecontroleerd door Bazaar of Magic. Uiterlijk twee werkdagen na het indienen van het inkoopverzoek ontvangt de verkoper een email met goedkeuring of afkeuring van het verzoek. Zodra Bazaar of Magic akkoord gaat met het inkoopverzoek is de inkoopovereenkomst definitief.

Prijzen in de inkoopovereenkomst

De vastgestelde prijzen voor losse kaarten in de inkoopovereenkomst gelden voor engelse kaarten die in Near Mint of betere conditie zijn. Meer informatie is te vinden op de 'Condities van Magic kaarten' pagina.

Aanlevering van de ingekochte artikelen

Na goedkeuring van het inkoopverzoek heeft de verkoper zeven dagen om de door Bazaar of Magic ingekochte artikelen te versturen of persoonlijk af te leveren.
Zorg ervoor dat de artikelen verstuurd worden volgens de aanwijzingen die per email worden verstuurd. Hierbij is het belangrijk dat de verkoper de volgende dingen doet:

- Het toevoegen van een afgedrukte verkooplijst of een blad met daarop het verkoopnummer aan de zending.
- Het sorteren van de kaarten volgens de afgedrukte verkooplijst.

Zorg bij het verzenden van de artikelen voor een degelijke verpakking waarin de artikelen niet beschadigd kunnen worden. bazaar of Magic is niet verantwoordelijk voor tijdens verzending beschadigde of verloren zendingen. Eventuele verzendkosten zijn voor rekening van de verkoper.

Als Bazaar of Magic de artikelen niet binnen tien dagen na totstandkoming van de overeenkomst heeft ontvangen, dan behoudt Bazaar of Magic zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden.

Afhandeling van de inkoopovereenkomst

Na ontvangst van de zending door Bazaar of Magic wordt de zending uiterlijk binnen tien werkdagen door Bazaar of Magic gecontroleerd. Hierbij worden de kaarten gecontroleerd op taal en conditie. Als de toegestuurde kaarten niet Engelstalig zijn of in een conditie slechter dan Near Mint zijn, dan wordt de inkoopprijs van de kaart aangepast.

Niet Engelstalige kaarten worden gewaardeerd op 50% van de inkoopprijs.

Excellent kaarten worden gewaardeerd op 80% van de inkoopprijs.
Very Good kaarten worden gewaardeerd op 60% van de inkoopprijs.
Good kaarten worden gewaardeerd op 40% van de inkoopprijs.
Poor kaarten worden gewaardeerd op 20% van de inkoopprijs.

Eventuele extra opgestuurde kaarten worden toegevoegd aan het inkoopverzoek tegen de op dat moment geldende prijzen.

Na eventuele nieuwe vaststelling van de inkoopprijzen wordt het totaalbedrag voldaan aan de verkoper. Indien de verkoper bij het aanmaken van het verkoopverzoek heeft gekozen voor betaling via bankoverschrijving, dan wordt de vergoeding uitbetaald in euro's op een door de verkoper aangeleverd IBAN rekeningnummer. Indien de verkoper bij het aanmaken van het inkoopverzoek heeft gekozen voor betaling via winkeltegoed, dan wordt de vergoeding uitbetaald in euro's op het Bazaar of Magic account van de verkoper.
iDeal Mister Cash Mastercard Visa PayPal DPD PostNL
Top